Tiếp tục xử lý dự án treo

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) TPHCM, tuyên bố sẽ tiếp tục xử lý các dự án treo trên địa bàn TP, trong dịp gặp gỡ với báo giới nhằm báo cáo tình hình công tác năm 2015 và nhiệm vụ, phương hướng của ngành trong năm 2016.

 

Theo đó, đối với công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; rà soát, kiểm tra, xử lý dự án chậm tiến độ sử dụng đất kết hợp thực hiện Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND của HĐND TP về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị, Sở TN-MT đã tham mưu UBND TP ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với 310 dự án, tổng diện tích khoảng 417ha. Qua kiểm tra, ngành TN-MT đã kiến nghị xử lý thu hồi đất 32 dự án chậm tiến độ, với tổng diện tích 229ha. Từ khi thực hiện Nghị quyết 16 đến nay, UBND TP đã hủy bỏ, chấm dứt văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và thu hồi, hủy bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của 564 dự án, diện tích 5.736ha. Đến nay, TP cơ bản xử lý xong dự án chậm triển khai.

Trong năm 2016, Sở TN-MT sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu UBND TP xử lý những dự án chậm tiến độ để chấn chỉnh tình trạng hoang hóa, gây lãng phí đất đai trên địa bàn. Về công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trong năm 2015 ngành TN-MT TP đã cấp 44.913 giấy chứng nhận lần đầu đối với cá nhân, hộ gia đình, 11.082 giấy đối với tổ chức. Tính đến nay, toàn TP đã cấp được 1.414.327 giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, đạt tỷ lệ 92,8% trên tổng số 1.523.578 nhà, đất trên địa bàn TP.

Cũng trong năm qua, toàn ngành đã tổ chức thanh, kiểm tra về lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản thực hiện tại 6.996 đơn vị. Kết quả cho thấy có 1.020 cá nhân, tổ chức vi phạm, chủ yếu là xả khí thải, nước thải vượt quy chuẩn, không thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường… Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành là 1.016 quyết định với tổng số tiền xử phạt hơn 43 tỷ đồng, đến nay đã có 753 quyết định được thực hiện với tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ngành TN-MT TP đã xây dựng và ban hành định mức kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP, góp phần thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và vớt rác, lục bình trên kênh rạch.

Năm 2015, tổng khối lượng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt là 2.660.273 tấn, trung bình 7.392 tấn/ngày, tăng 49.290 tấn so với năm 2014. Tỷ lệ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đạt 100%. Khối lượng chất thải y tế được thu gom, xử lý khoảng 4.700 tấn, trung bình 17 tấn/ngày. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải y tế đạt 100% đối với chất thải rắn y tế phát sinh tại các bệnh viện, các trung tâm lớn; riêng chất thải y tế phát sinh tại các phòng khám nhỏ lẻ thu gom, xử lý đạt 85-90%, còn 10-15% lẫn với chất thải rắn sinh hoạt.

Dự án treo vẫn là vấn đề nhức nhối với nhiều người dân TP.

Dự án treo vẫn là vấn đề nhức nhối với nhiều người dân TP.

Ngành TN-MT TP đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, bao gồm: Tiếp tục đề xuất giải pháp đưa công tác quản lý đất đai ngày càng đi vào trật tự, kỷ cương, nền nếp; hoàn thiện và phát triển hệ thống quản lý đất đai hiện đại; rà soát cải cách hành chính, đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn TP; nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng giá trị đất phục vụ cho công tác xác định giá đất; thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đã giao đất, cho thuê đất và xử lý kịp thời đối với các dự án chậm triển khai.

Trong năm 2016, Sở TN-MT TP cũng đề ra mục tiêu 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế được lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% bãi chôn lấp chất thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hợp vệ sinh; từng bước áp dụng và đẩy mạnh công nghệ thông tin vào giám sát quản lý hoạt động cung ứng dịch vụ thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn TP; xây dựng cơ sở dữ liệu chất thải rắn; khảo sát, xây dựng kế hoạch quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường; tạo lập dữ liệu về chất thải nguy hại từ báo cáo quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải…
Đỗ Trà Giang (ĐTTC)

You can leave a response, or trackback from your own site.

BÌNH LUẬN / Ý KIẾN / THẮC MẮC VỀ DỰ ÁN DREAM HOME PALACE

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...

HỎI ĐÁP | BÌNH LUẬN

CAN HO DREAMHOME PALACE

{CAN HO DREAMHOME PALACE}{Trinh Quang Nghi, phuong 14, Quan 8}{Thanh pho Ho Chi Minh}{727000}{Vietnam}{0909252622}
Trinh Quang Nghi, phuong 14, Quan 8 Thanh pho Ho Chi Minh,
Phone: 0909252622
can ho him lam phu dong, căn hộ him lam phú an, Dream Home Riverside, Phu Dong Premier

Hotline