Vay mua nhà ở xã hội thời gian tối đa đến 20 năm

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 25 hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Cụ thể, lãi suất cho vay ưu đãi đã có thay đổi, NHNN sẽ xác định và đề nghị mức lãi suất theo từng thời kỳ.

Theo đó, Thông tư số 25/2015/TT-NHNN quy định, lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xác định và công báo trong từng thời kỳ.

Lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng để mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội hoặc cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới nhà để ở do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của NHNN trong từng thời kỳ.

Thông tư 25 cũng nêu rõ rằng, lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do NHNN xác định và công bố trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ.

Còn lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thấp hơn đối tượng xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán.

Đồng thời, mức cho vay ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội cũng được Thông tư 25 quy định cụ thể. Theo đó, mức cho vay đối với xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư dự án hoặc phương án vay và không vượt quá 80% giá trị tài sản đảm bảo.

Mức cho vay tối đa đối với việc xây dựng nhà ở cho thuê mua, bán bằng 70% tổng mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo.

Mức vốn cho vay tối đa đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua, thuê nhà.

Mức cho vay tối đa đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới nhà ở của mình bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt 70% giá trị tài sản đảm bảo.

Đối với thời hạn cho vay, thời hạn cho vay với những khách hàng thuộc đối tượng vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê là 15 – 20 năm; với khách hàng vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, thời hạn cho vay tối thiểu là 10 – 15 năm.

Đối với khách hàng vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, thời hạn 5 – 10 năm. Đối với khách hàng vay vốn để mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội, cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới nhà để ở thì thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm.

Với những trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn ngắn hơn thời hạn cho vay tối thiểu quy định thì được thỏa thuận với TCTD về thời hạn cho vay cụ thể.

Kể từ ngày 10/12/2015, Thông tư 25 chính thức có hiệu lực.
(Theo Trí thức trẻ)

You can leave a response, or trackback from your own site.

BÌNH LUẬN / Ý KIẾN / THẮC MẮC VỀ DỰ ÁN DREAM HOME PALACE

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...

HỎI ĐÁP | BÌNH LUẬN

CAN HO DREAMHOME PALACE

{CAN HO DREAMHOME PALACE}{Trinh Quang Nghi, phuong 14, Quan 8}{Thanh pho Ho Chi Minh}{727000}{Vietnam}{0909252622}
Trinh Quang Nghi, phuong 14, Quan 8 Thanh pho Ho Chi Minh,
Phone: 0909252622
can ho him lam phu dong, căn hộ him lam phú an, Dream Home Riverside, Phu Dong Premier

Hotline